Aleš z Berouna zhubl 32 Kg

Aleš Procházka

  • Výška: 174 cm
  • Věk: 48 let
  • Původní váha: 124 kg
  • Současná váha: 93 kg
  • Délka trvání: 7 měsíců
  • Velikost oblečení před: XXXL
  • Velikost oblečení po: L
"Díky neutuchající podpoře paní dietoložky se mi podařilo shodit téměř 32 kg. Došel jsem tak na svou cílovou hmotnost 93 kg a jsem velmi spokojen."

Pochvaluje si Aleš Procházka, který nejen, že výrazně zhubnul, ale také přestal kouřit.

"Od roku 2009 jsem začal pravidelně každé tři měsíce navštěvovat paní doc. MUDr. Knot­kovou. Při každé návštěvě mi byl proveden rozbor krve a moči a také změřen krevní tlak, váha a ostatní tělesné parametry. Hned od samého začátku jsem byl pravidelně upo­zorňován na tělesnou hmotnost, která se v té době pohybovala kolem 130 kg při výšce 175 cm. Navíc to bohužel nebyla pouze váha, co při těchto vyšetřeních neukazovalo hod­noty odpovídající zdravému člověku - hladi­na cukru i cholesterolu v krvi byla vysoká."

"Od paní docentky jsem obdržel soupis do­poručených potravin a návod, jak se správ­ně stravovat. Během nějaké doby se mi skutečně podařilo shodit pár nadbytečných kilogramů, čímž se z části vylepšily také hod­noty cukru a cholesterolu. Má váha se snížila na 114 kg. Nevýhodou byla ale nutnost po­traviny pečlivě vážit a také příprava přede­psaných jídel byla někdy velmi náročná."

"A tak jsem z části lajdáctvím a zčásti objektiv­ními potížemi polevil v úsilí a váha se mi vy­šplhala zpět ke 130 kg. To se psal březen roku 2011 a já byl znovu upozorněn na zdravotní rizika. Současně mi bylo doporučeno navští­vit obezitologickou kliniku, kde by mi prý byli schopni pomoci. Zkusil jsem to a navštívil jsem takových klinik hned několik. Bohužel jsem ale ze všech návštěv nabyl přesvědče­ní, že mimo bandáže žaludku, nebo požívání různých koktejlů a náhražek potravy, mi žád­ná z nich neumí nic jiného nabídnout. Navíc se mi ani jedna z těchto variant nelíbila."

"Tehdy zasáhla náhoda. Při pročítání dnes už nevím, jakého časopisu, mne manželka upozornila na článek o síti dietetických cen­ter NATURHOUSE s tím, že jedna z poboček je i v Berouně. Po předešlých zkušenostech jsem byl velkým pesimistou přesvědčeným o tom, že se bude jednat jen o další „zázrač­ný“ způsob, jak se zbavit přebytečných kil, který nakonec ale bude stejný jako všechny ostatní. V hlavě mi ale vrtal červíček pochyb­nosti, a tak jsem se přeci jen začátkem dubna 2011 objednal na první návštěvu."

"Vzpomínám si, jak jsem byl skeptický, když jsem stál v dietetickém centru NATURHOU­SE a prohlížel si reklamní poutače s uve­deným počtem 3.000.000 klientů (dnes již 4.000.000), kterým tento koncept ve světě už pomohl. Moje pochybnosti ale rozptýlila sympatická paní dietoložka Straškrábová. Provedla mě vstupním vyšetřením a do kar­ty zapsala tyto hodnoty: výška 175 cm, váha 124,7 kg. Poté mi sestavila pestrý jídelníček na základě středomořské stravy, kde k mému příjemnému překvapení nebylo třeba žád­ného vážení potravin. Dále mi doporučila užívání exkluzivních výrobků NATURHOUSE, které jsou vyráběny na bázi výtažků z bylin, a také lehký pohyb. A tak jsem se rozhodl, že to zkusím!"

"Pravidelně každý týden jsem docházel na kontroly a pokaždé jsem musel uznat, že se ručička na váze snižuje! To bylo pro mne tak inspirativní, že jsem se na své cestě ke správné výživě a zdravému způsobu živo­ta rozhodl odbourat i svůj poslední zlozvyk – kouření. Tehdy jsem kouřil hodně a rád. Začátkem měsíce května jsem ale dospěl k závěru, že kouření je na nic a ze dne na den jsem přestal. Sice jsem měl trochu obavy, ale předpovědi, že se zahozením cigaret váha nepůjde dolů, nebo půjde dokonce opač­ným směrem, se díky vydatné pomoci paní dietoložky nenaplnily."

"Abych celý ozdravný proces urychlil, začal jsem také po letech opět jezdit na kole. Ka­ždé ráno jsem před odchodem do práce ujel trasu 25 km a ve volných chvílích jsem vyrá­žel s manželkou na delší výlety. Vše probíhalo tak, jak má. Čas běžel a kila ubývala. V červnu jsme měli naplánovanou dovolenou v za­hraničí, a abychom si opravdu odpočinuli, vybrali jsme pobyt all-inclusive. Vzpomínám si, že hodně lidí pochybovalo, tvrdili, že je s hubnutím konec a že se mi shozená kila na dovolené vrátí."

"Opak byl ale pravdou. Ani deko mi nepřibylo, naopak jsem zaznamenal ještě mírný úbytek váhy. Ve své podstatě to bylo jednoduché. Podle rad paní dietoložky jsem pouze jedl pravidelně jako doma a dával si pozor na to, co jím."

"Na konci října mi váha ukázala vysněných 93 kg. Došel jsem na svou cílovou hmotnost a jsem velmi spokojen. Nyní si ji budu už jen udržovat."

"Mám-li shrnout svou zkušenost s metodou NATURHOUSE, musím říci, že díky neutu­chající podpoře paní dietoložky se mi poda­řilo bezbolestně a bez mučení shodit téměř 32 kg. A to musím přiznat, že jsem nebyl vždy vzorný a bezchybný klient. Při různých osla­vách jsem si občas nejen dopřál nějaké to méně zdravé jídlo, ale také popil dobré víno, pivo nebo nějaký ten ovocný destilát. Vždy jsem měl ale na paměti, že dnes hoduji a zítra budu opět dodržovat zásady zdravé výživy, které jsem se naučil právě v NATURHOUSE."

"V čem tedy tkví mé tajemství? Každý člověk, který se rozhodne něco změnit, si tím musí být jistý a musí tomu především věřit. Pak jde vše snáz. Máte-li navíc tak silnou podporu a odbornou pomoc, jakou mi poskytla paní dietoložka, a doplníte-li k tomu všemu i kva­litní a účinné produkty NATURHOUSE, pak máte obrovskou šanci, že dosáhnete svého úspěchu stejně, jako se to podařilo mně!"


Zobrazit celou proměnu
Prezentované výsledky jsou individuální výsledky našich klientů. Dosažení stejných výsledků jinými není zaručeno.

Chcete také dokázat zhubnout? Navštivte nejbližší pobočku!

Najít nejbližší pobočku

Zobrazit seznam poboček na mapě