PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost REDUCCIA s.r.o., se sídlem Okružní 147/1, 417 12 Proboštov, IČ: 28664523, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 25967 (dále jen „REDUCCIA“), poskytující služby výživového poradenství podle unikátní metody NATURHOUSE.

Obchodní společnost REDUCCIA je master franchisantem, tedy držitelem master franchisové licence, metody zdravého hubnutí NATURHOUSE.

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte kontaktovat našeho zástupce pro osobní údaje, kterým je Ing. Jitka Hampejsová, tel. 734576186, email: gdpr@naturhouse-cz.cz.

 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké údaje to jsou?

Účelem zpracování osobních údajů společností REDUCCIA je:

*      U klientů, kteří docházejí na naše pobočky, kde spolupracují s výživovými poradkyněmi

 

*      Vedení klientské karty pro dosažení personifikace výživových postupů, jídelního plánu a dalších doporučení výživové poradkyně tak, abychom ve Vašem redukčním programu dosáhli nejlepších možných výsledků.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání, fyzické aktivity, zdravotní stav a medikace (vč. výskytu dědičných chorob v rodině), fyziologický stav a cykly, výsledky tělesného (pře)měření a jeho vyhodnocení.

 

Doporučený výživový postup a produkty.

 

*      Zasílání emailových sdělení obsahujících informace o slevových akcích na produkty NATURHOUSE, recepty na zdravé vaření a další užitečné rady od našich výživových poradkyň.

 

Prostřednictvím emailu Vás dále budeme informovat o dosažení dílčího cíle a motivovat Vás k dalším pokrokům v redukčním programu. Také Vám zašleme Vaše osobní přístupové údaje do zóny Můj NATURHOUSE, kde krom dalších receptů pro zdravý životní styl pro naše klienty připravujeme také videa s návody na zdravé cvičení.

 

 

Zpracovávané osobní údaje:

Emailová adresa.

 

*      Zasílání SMS sdělení s připomínkou termínu konzultace u výživové poradkyně či informací o slevové akci na produkty NATURHOUSE. Samozřejmostí jsou také gratulace k Vašim významným dnům a drobné pozornosti jako dárek např. v podobě informace (kódu) o mimořádné osobní slevě či nabídce.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Telefonní číslo.

 

 

*      U klientů, kteří se stali tváří NATURHOUSE v rámci uveřejnění svého šťastného příběhu

 

1.      Zveřejnění příběhu redukce tělesné hmotnosti pro účely propagace metody zdravého hubnutí NATURHOUSE.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, věk, fotografie osoby, zaměstnání, bydliště, tělesné míry, hmotnost a velikost oblečení před zahájením redukční kúry, tělesné míry, hmotnost a velikost oblečení po ukončení redukční kúry, délka trvání redukční kúry.

 

*      U klientů, kteří se na internetových stránkách www.naturhouse-cz.cz přihlásili k odběru novinek

 

1.      Odesílání emailů s novinkami NATURHOUSE.

Zpracovávané osobní údaje:

      Emailová adresa.

 

*      U klientů, kteří navštěvují internetové stránky www.naturhouse-cz.cz

 

REDUCCIA užívá Cookies a jiné webové nástroje, které jí umožňují získávat data o uživatelích svého webu. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho zařízení. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

 

Informací z cookies REDUCCIA využívá pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.

 

Ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zcela zakázat v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 

Jaké nástroje užíváme?

 

Název

Zpracovávané OÚ

Účel zpracování

Bezpečnostní opatření

Google tag manager

IP adresa, MAC adresa, činnost na webu

Statistiky používání webu

 

Google analytics

IP adresa, MAC adresa, činnost na webu

Statistiky používání webu

 

Google adwords remarketing

Cookies

Zaznamenání návštěvy webu pro zacílení remarketingu
1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies
2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu

Zásady ochrany osobních údajů Google, Inc.: https://policies.google.com/privacy

Seznam Sklik

Cookies

1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies
2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu

Zásady ochrany osobních údajů Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

RTB AdForm

Cookies

1. Reklamní systém AdForm používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.

Zásady ochrany osobních údajů AdForm a možnost vyjmutí: https://site.adform.com/privacy/adchoices/

Facebook Pixel

Cookies

Zaznamenání návštěvy webu pro zacílení remarketingu
1. sleduje aktivitu návštěvníků na webu
2. návštěvníky identifikuje mezi uživateli Facebook
3. na základě aktivity uživatelům zobrazujeme další relevantní reklamu

Zásady používání Facebook cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

CerebroAd.com

Cookies s anonymizovanými údaji o typu zařízení, operačním systému, verzi prohlížeče, geografické lokaci, URL

Nástroj využívá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení

Zásady zpracování dat: https://www.cerebroad.com/privacy-policy

 

Jaké ke zpracování osobních údajů máme oprávnění?

Nemějte obavy. Společnost REDUCCIA při zpracovávání osobních údajů klientů dodržuje veškeré právní předpisy a výše uvedená zpracování provádíme jedině s Vaším informovaným souhlasem k danému druhu zpracování.

Chceme s Vámi mít pozitivní vztah, a proto Vás informujeme, že udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i bez vysvětlování důvodů svého rozhodnutí. My to budeme plně respektovat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést telefonicky na telefonním čísle 273 132 614, anebo emailem odeslaným na adresu os-udaje@naturhouse-cz.cz.

 

Dostanou se Vaše osobní údaje k nějaké další osobě?

Našich zákazníků si velmi vážíme a dbáme o jejich soukromí. Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně a budeme s nimi nakládat nanejvýš obezřetně.

Některé pobočky sítě NATURHOUSE jsou provozovány obchodními partnery společnosti REDUCCIA, která jim k tomu poskytuje franchisovou licenci. Pokud jste zákazníkem některé z těchto poboček, Vaše osobní údaje budou poskytnuty také obchodní společnosti, která provozuje Vámi navštěvovanou pobočku. O této skutečnosti budete informován/a na příslušné pobočce při zahájení spolupráce s výživovou poradkyní.

Vaše osobní údaje budou bezpečně uchovány v cloudovém úložišti dat, které nám zajišťuje profesionální poskytovatel, obchodní společnost OAOA Kamupene s.r.o, IČ: 05244021, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

 

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Pokud nebude Váš souhlas odvolán, Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete navštěvovat některou z poboček NATURHOUSE na konzultace s výživovými poradkyněmi. Poté si údaje ponecháme ještě po dobu 3 (tří) let; pro případ, že byste se k nám vrátil/a, budeme moci navázat na předchozí spolupráci a znovu Vám připravit služby na míru. I po tuto dobu jste oprávněn/a kdykoliv svůj souhlas odvolat a požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

 

Proč od Vás osobní údaje požadujeme?

Požadavek na sdělení osobních údajů je z naší strany veden pouze snahou, abychom Vám mohli doporučit vhodné produkty a poskytnout výživové poradenství na míru. K jejich poskytnutí nejste povinen/a, důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude skutečnost, že naše výživová poradkyně nebude moci při spolupráci s Vámi pracovat s ucelenými informacemi o Vaší osobě.

Souhlas s uveřejněním šťastného příběhu o redukci tělesné hmotnosti je taktéž dobrovolný, z jeho neposkytnutí nevyplývají žádné důsledky.

 

Nezapomínejte na svá práva!

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

V žádném případě Vám nebudeme upírat Vaše práva, a proto Vám rádi připomínáme, že máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat k nim přístup.

Dále máte také právo:

1.                  Požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;

2.                  Požadovat výmaz osobních údajů, pokud:

 

(a)           již nejsou potřebné pro výše uvedené účely;

(b)           jste odvolal/a souhlas k jejich zpracování;

(c)            je zpracování prováděno protiprávně.

3.                  Na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

 

(a)           popíráte přesnost osobních údajů;

(b)           zpracování je protiprávní;

(c)            již Vaše údaje nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

4.                  Požadovat přenos osobních údajů k Vámi určenému subjektu;

5.                  Podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud byste snad nabyl/a dojmu, že jsou porušeny ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

 

 

Kdykoliv se proto na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

 

 

Vaše REDUCCIA s.r.o.

Master franchisant metody NATURHOUSE