Obchodní podmínky

Odesláním formuláře uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) poskytnutých společnosti REDUCCIA s.r.o. se sídlem Okružní 1/147, PSČ 417 12, Proboštov, IČ: 28664523, DIČ: CZ 28664523, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 25967, jako správci za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím sms zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli u správce odvolán.

Uživatel tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost REDUCCIA s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby na základě smluv uzavřených mezi společností REDUCCIA s.r.o. a jejími franchisovými partnery a také třetím osobám na základě smluv uzavřených mezi společností REDUCCIA s.r.o. a třetími stranami.